header akeri u bastad

Åkerinäringens dag

Entreprenörskap och effektivitet i åkeribranschen

Programmet är klart!

Se nedan för tider och talare!

Entreprenören

Åkerinäringens Dag 2015 den 24 juni i Båstad tar fasta på att transport- och logistiksektorn i Sverige inte hade utvecklats till vad den är idag om det inte vore för den entreprenörsanda som kännetecknar framgångsrika företag inom denna sektor. Här berättar framgångsrika entreprenörer i åkeribranschen om deras väg mot expansion och tillväxt. På konferensen berättar entreprenören Per-Olof Nilsson om den resa hans GN Transport gjort från ruinens brant till lönsamt nischföretag.

BEAst

Bygg- och anläggningstransporter är en av de största sektorerna inom svensk åkerinäring i allmänhet och för lastbilscentralerna i synnerhet. Förra året enades branschorganisationer samt ledande lastbilscentraler, bygg-och anläggningsåkerier och större entreprenadföretag och leverantörer till branschen om arbetssättet BEAst. (Bygg- och fastighetsbranschens Elektroniska Affärsstandard) BEAst har i dagsläget drygt 70 medlemmar.

Vid seminariet kommer BEAst:s samordnare Peter Fredholm att tillsammans med företrädare för dels ledande bygg- och anläggningsföretag, dels för ledande åkerier och maskinentreprenörer att ha en gemensam programpunkt där de diskuterar det genomslag som det här arbetssättet har fått. Ledande åkerier berättar också om sina erfarenheter av den elektroniska affärsstandarden i ”verkligheten”.

Program:

09.30 Inledning Anders Karlsson, chefredaktör Transport & Logistik iDag

09.40 Mot effektivare anläggningstransporter, Peter Fredholm

Vi inleder med att sätta NeC-standarden med dess olika delar på kartan för att sedan gå igenom de viktigaste resultaten.

10.15 Paus

11.00 Erfarenheter från Peabs piloter, Marina Wangelin Peab

Peab Anläggning har drivit ett 40-tal projekt på olika platser med olika åkerier. Arbetssättet baseras på den standard som skapats av BEAst, även om det inte tillämpas fullt ut ännu. Vi hör om fördelar, mottagandet på aretsplatserna och förbättringspotentialen utifrån Peabs perspektiv.

11.30 Åkeriföretag berättar om hur de använder NeC, Peter Svensson, Cliffton och Jens-Erik Snickars, Foria

– Vi hör om erfarenheter gjorda om planerings- och uppföljningsfasen samt hur man arbetat med den digitala dialogen.

– Hur har NeC påverkat chaufförernas och trafikledningens arbete?

Hur gick det att komma igång med NeC, och vad bör man tänka på inför starten?

12.00 Lunch

13.00 Per-Olof Nilsson GN Transport

Från ruinens brant till lönsamt nischföretag

14.00 Paus

14.45 Regelverk inom bygg- och anläggningstransporter

Marcus Wendel, Transportrådgivare Sveriges Åkeriföretag ABC

15.30 Kort paus med kaffe

15.45 Långa och tunga lastbilsekipage – HCT-fordon, 64/74 ton

Mårten Johansson, Teknisk Chef Sveriges Åkeriföretag

16.30 Fair Transport

Erika Svanström, Kommunikationschef Sveriges Åkeriföretag

16.45 Skadestopp – behåll pengarna i företaget.

Ari Salo och Kent Svensson, Trygg Hansa.

17.00 Avslutning och mingel

Arrangörer

transport logga_pms_ny (1)
Sveriges Åkeriföretag
Mariterm

Tid & Plats

Datum: 24 juni
Tid: 09.15 – 17.00
Plats: Hotel Skansen, Båstad
Lokal: Bjäre

Registrera dig här

Fri entré!

Vill du bli partner?

Jacob Albertsen
Projektledare och partneransvarig
08-670 41 27
jacob.albertsen@mentoronline.se

Registrera dig här

Fri entré!