Från trä till mat

Från trä till mat – framtidens skafferi!

Hur ska vi få maten att räcka i framtiden? Modern forskning vänder i allt större utsträckning blicken mot den svenska skogen. Att producera livsmedel från biomassa eller biprodukter från skog kan vara ett resurseffektivt sätt att föda en växande befolkning.

Det finns dock en rad frågeställningar att besvara; Vad behövs för att det ska vara ett hållbart alternativ? Ska vi ta vägen via djurfoder eller kan skogen bli mat direkt för oss? Ska vi satsa på att odla skog för mat eller ”bara” ta hand om restströmmar? Kan man göra god mat? Och hur får man människor att ta till sig den nya maten?

Dessa och andra frågor diskuteras den 23 juni då forskningen, livsmedelsindustrin, skogsnäringen och de ”nya” matproducenterna sammanstrålar under Entreprenörsveckan i Båstad. För arrangemanget svarar SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Nordisk Papperstidning & Biobusiness.

Program

Inledning

09:30 Mikael Hedlund, NPT
Finn Englund, SP

Råvarusidan, potentialer, skogsindustrin

09:40 Gran på matbordet!
Hans Grundberg, Domsjö
10:05 Jordbrukets biomassa
Trendigt protein från åkern
Lotten Wahlund, JTI

Processer, svampodling, insektsodling, fiskodling

10:40 Fiskfoder från skogsråvara
Björn Alriksson, SP
Jätteräkor odlas med bioflock – på land!
Matilda Olstorpe, SLU och Vegafish
11:25 A new sustainable (animal) protein source for feed and food
Lars-Henrik Lau Heckmann, DTI
11:50 Lunchpaus (måltid ingår ej i den fria entrén)
12:50 Kan man leva på bara svamp?
Mathias Person, Hällestadsvamp

Produkter, Konsumentsidan, Livsmedelsindustrin, Foderindustrin

13:25 Framtidens livsmedel – hållbara kretslopp!
Henrik Nyberg, Findus
13:50 Barkbröd i slott och koja
Boel Lagerwall, Pågens
14:15 Proteinets potential i produktion av foder
Robin Kalmendal, Lantmännen Lantbruk
14:40 Kaffepaus

Miljöaspekter, teknoekonomi, regelverk

15:05 Foderregelverket – ett hinder eller en möjlighet?
Kjell Wejdemar, Jordbruksverket
15:30 Spelar ”novel foods” efter egna regler?
15:55 Miljöaspekter i framtidens skafferi
Birgit Landquist, SP

Paneldebatt

16:20 Gemensam frågestund och slutdiskussion
17:00 Avslutning

Talare

Björn Alriksson

Björn Alriksson
SP Processum

Henrik Nyberg

Henrik Nyberg
Findus

Birgit Landquist
SP Food&Bioscience

Matilda Olstorpe

Matilda Olstorpe
Vegafish

Kjell Wejdemar

Kjell Wejdemar
Jordbruksverket

Robin Kalmendal

Robin Kalmendal
Lantmännen Lantbruk

Finn

Finn Englund
SP

Lotten Wahlund

Lotten Wahlund
JTI

David Björneloo
Gullers

Mathias Person

Mathias Person
Hällestadsvamp

Boel Lagervall

Boel Lagervall
Pågens

Heckmann

Lars-Henrik Lau Heckmann
DTI

Utställare

ifoodbag

Arrangör

Ett samarbete mellan Nordisk Papperstidning & Biobusiness och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Nordisk Papperstidning      SP

Tid & Plats

Datum: 23 juni
Tid: 09.15 – 17.00
Plats: Hotell Skansen, Båstad
Lokal: Kvinnaböske

Registrera dig här

Fri entré!

Vill du bli partner?

Gabriel af Kleen
mediechef Nordisk Papperstidning
08-670 41 80
gabriel.afkleen@mentoronline.se

Registrera dig här

Fri entré!